Dnes má svátek: Roman | Zítra: Vavřinec | Pozítří: Zuzana
csenfrderusk
Archív elektronické úřední desky Bílov stav ke dni 09.08.2022
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
28.6.2022
27.6.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 2022 03, čj. 416/2022
Poskytnuté info. dle z. č. 106/1999 Sb.
10.6.2022
28.6.2022
Region Poodří - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
Ostatní dokumenty
10.6.2022
28.6.2022
Region Poodří - Pozvánka na jednání Valné hromady
Ostatní dokumenty
10.6.2022
28.6.2022
Region Poodří - Oznámení o bezúplatném převodu majetku
Ostatní dokumenty
1.6.2022
30.6.2022
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za rok 2021 - Obec Bílov
Ostatní dokumenty
30.5.2022
14.6.2022
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Ostatní dokumenty
30.5.2022
8.7.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Bílov zkráceným postupem, oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Bílov, výzvy k uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek a pozvání k veřejnému projednání
Veřejné vyhlášky
18.5.2022
26.5.2022
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Bílov
Zastupitelstvo
12.5.2022
28.5.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejné vyhlášky
12.5.2022
28.6.2022
Dražební vyhláška
Ostatní dokumenty
10.5.2022
26.5.2022
Návrh Závěrečného účtu obce Bílov za rok 2021
Ostatní dokumenty
10.5.2022
26.5.2022
Záměr obce pronajmout nebytový prostor k podnikání již vybranému zájemci (z důvodu procesní chyby)
Oznámení záměru
3.5.2022
18.5.2022
Záměr obce pronajmout nebytový prostor k podnikání - Víceúčelové sportovní zařízení Bílov
Oznámení záměru
28.4.2022
31.5.2022
SmVaK Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2021
Ostatní dokumenty
22.4.2022
26.5.2022
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2022 k nahlédnutí
Veřejné vyhlášky
5.4.2022
21.4.2022
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Veřejné vyhlášky
4.4.2022
20.4.2022
Nápravná opatření k zamezení opakování pochybení, zjištěných kontrolou Ministerstva vnitra
Ostatní dokumenty
3.4.2022
18.4.2022
Oznámení pokračování řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Veřejné vyhlášky
22.3.2022
29.3.2022
Svolání 21. zasedání Zastupitelstva obce Bílov - aktualizace programu
Zastupitelstvo
16.3.2022
28.3.2022
Výzva k podání cenové nabídky a zadávací dokumentace - zakázka "Novostavba garáže, skladu a dílny pro obec Bílov"
Výběrová řízení
14.3.2022
29.3.2022
Záměr obce prodat obecní pozemek parc.č. 4557/2
Oznámení záměru
14.3.2022
29.3.2022
Záměr obce propachtovat nebytový prostor v budově ZŠ
Oznámení záměru
14.3.2022
29.3.2022
Jednání Valné hromady Regionu Poodří
Ostatní dokumenty
17.2.2022
16.2.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 2022 03 čj. 056/2022
Poskytnuté info. dle z. č. 106/1999 Sb.
17.2.2022
16.2.2022
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. 2022 02 čj. 055/2022
Poskytnuté info. dle z. č. 106/1999 Sb.
14.2.2022
22.2.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo
7.2.2022
22.2.2022
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Veřejné vyhlášky
31.1.2022
16.2.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
Veřejné vyhlášky
20.1.2022
4.2.2022
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Rozpočet
20.1.2022
19.1.2022
Odpověď na Stížnost k vyřízení Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., č. 2021 05
Poskytnuté info. dle z. č. 106/1999 Sb.
Elektronická úřední deska 4.0.2 developed Pavel Náplava

© 2016 Bílov - Všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti Webhosting a design COLOR Studio